STRELIČARSTVO

Streličarstvo je vještina gadjanja lukom i strijelom.
Streličarstvo pripada grupi tzv. ˝bijelih sportova˝. Ono je olimpijski sport. Streličarstvo kao savremeni sport, se prvi put pojavljuje na drugim Olimpijskim igrama, 1900 god. u Parizu. Bilo je još na tri OI, 1904.god, 1908.god i 1920.god a onda je skinuto sa programa zbog nejedinstvenih pravila. Svaki organizator OI postavio je neku svoju streličarsku isciplinu pa se rezultati nisu mogli upoređivati, niti voditi olimpijski rekordi. Streličarstvo je ponovo uvršteno na program OI 1972 god. u Minhenu.

Danas postoji nekoliko međunarodnih streličarskih organizacija, ali temelji moderne streličarske organizacije postavljeni su 1931 god. osnivanjem Međunarodne streličarske federacije FITA (Federation Internationale de Tir a l´ Arc).
Utvrđena su nova jedinstvena pravila i discipline koje se gađu u cijelom svijetu, rezultati se mogu upoređivati i voditi svjetski rekordi. U FITA-u se do sada učlanio 121 nacionalni streličarski savez. SFR Jugoslavija je bila član FITA-e od 1965. godine (kasnije SRJ, zatim SCG). Strelicarski savez Crne Gore je osnovan 7.septembra 2008.god, a postao je punopravni član svjetske federacije FITA u septembru 2009.god.

Streličarstvo je sport kojim se mogu baviti i muškarci i žene bilo kog doba starosti. To je prije svega individualni sport, koji zahteva umješnost, smirenost, strpljenje, upornost, koncentraciju.

Streličarstvo omogućava i boravak i kretanje u prirodi, pogotovo u formatu terenskog streličarstva (field archery). U zimskom periodu se odvija u dvorani, tako da se aktivnosti odvijaju tokom cijele godine. Za streličarstvo se slobodno može reći da je porodični sport u rekreativnom tako i u takmičarskom pogledu. U isto vrijeme i na istom takmičenju mogu gadjati roditelji i deca, pa i djedovi, svako u svojoj kategoriji i u svom stilu. U Evropi i svijetu streličarstvo ima velik broj poklonika. U Americi postoji više miliona streličara i ljudi koji se bave lovom, u Evropi je streličarstvo najrazvijenije u Francuskoj, Italiji, Engleskoj idr. Takođe je vrlo razvijeno u nekim azijskim zemljama: Kina, Koreja, Tajvan, Japan, idr.

Oprema je danas veoma kvalitetna i trajna, što znači da se može koristi petnaest godina, ako se održava i koristi pravilno. Izbor opreme i cijena zavisi od streličarske discipline kojom se želimo baviti, da li samo za rekreaciju ili takmičenje ili za oboje. Izbor opreme zavisi od fizičke spremnosti i drugih osobina svakog pojedinca, kao i od tehničkih faktora. Iz ovih i drugih razloga se preporučuje svakom ko se odluči baviti streličarstvom da se obrati iskusnom streličaru ili klubu, gdje se može uživo upoznati sa ovim sportom, rekvizitima i dobiti potrebne informacije.

Danas se u sportskom streličarstvu (uglavnom) koriste dvije vrste luka: rikrv (recurve) ili refleksni luk (zove se još i klasični luk, Take-Down luk, a koristi se i termin olimpijski luk) i kompaund (compound) ili složeni luk (luk sa rotirajućim tijelima na krajevima krakova i sistemom tetiva).

VODIČ KROZ STRELIČARSTVO

Streličarstvo je vještina gađanja iz luka.

Gađanje na otvorenom (Outdoor)Najčešće discipline u gađanju na otvorenom su FITA i OR 2x70m.
FITA disciplina se sastoji od gađanja sa 36 strijela sa svake od četiri daljine (90, 70, 50 i 30 metara za muškarce i 70, 60, 50 i 30 metara za žene) što čini ukupno 144 strijele. Rezultati se sabiraju da bi se dobio poredak. Strijele se uglavnom ispaljuju u grupama od šest, za određeni ograničeni vremenski period.
Olimpijska runda je play-off sistem (tzv. raspucavanje) u duelima po 2 takmičara u paru, sa 12 strijela. Nazvan je tako jer se koristi na Olimpijskim igrama. Pobjednik svakog duela (meča) napreduje sve dok se ne dobije osvajač zlatne medalje. Svaki duel je sa 18 strijela, izuzev četvrt-finala, polu-finala i finala u kojima su dueli sa po 12 strijela. Za gađanje na otvorenom se koriste lica mete od 122cm prečnika.

Gađanje u zatvorenom (indoor)Turniri u zatvorenom se održavaju za rikrv (klasične), kompaund i gole lukove (stilove). Gađanje se najčešće odvija na 18 metara udaljenosti, u lice mete prečnika 40cm; na tom licu je prečnik desetke za rikrv 4cm odn. 2cm za kompaund (tzv. X). Organizuju se turniri na 18m i 25m, ili kombinovano. Na 25m se gadja u lice mete prečnika 60cm, sa desetkom prečnika 6cm za rikrv, odnosno 3cm za kompaund, dok su ostala polja ista (kao i za sve druge daljine). Obično se gadja 60 strijela (tzv 2x18m format), idr.

Pored gore navedenih gađanja u mete u streličarstvu postoje još i sledeći formati takmičenja:
Field (fild – poljsko streličarstvo) – tj. gađanje u mete koje su postavljene po različitom terenu u prirodi. Disciplina podrazumijeva gadjanje na terenu različite konfiguracije, gadjanje u 2 danaČ 1.dana nepoznate distance (u 24 mete, po 3 strijele, mete su od 15 do 55m udaljene) i 2.dana poznate distance (24mete po 3 strijele) gdje su mete od 20m do 60m. Link: http://www.fieldarcher.org

Postoji i nekoliko manje poznatih formata takmi;enja (disciplina):
Flight (flajt) – cilj je postizanje što veće daljine. Koriste se sve vrste lukova i strela. Svjetski rekord je 1871m.

Clout (klot) – gađanje u metu prečnika 15m, koja se nalazi na tlu, sa pet koncentričnih krugova. Srednji krug vrijedi pet poena, svaki sledeći prema spolja se smanjuje za jedan poen. Gađe se sa daljine od 165m za muškarce i 125m za žene. Za kompaund luk daljine su 185m i 165m.

Crossbow (samostrel) – takmičenja su gađanje u metu (unutra i napolju) i klot. Mete su prečnika 60cm sa 10 višebojnih prstenova za gađanje na otvorenom i 40cm za gađanje u zatvorenom.

Ski-Ark (ski-streličarstvo) – relativno nova disciplina. Streličarstvo kombinovano sa skijaškim trčanjem, slično je olimpijskom bijatlonu.

Arkatlon – pucanje u metu kombinovano sa trčanjem. Distance su 5 i 12 km, sa tri mjesta za gađanje.

3-D streličarstvo – gađe se u replike divljih životinja u prirodnoj veličini u formi maketa od tvrde pjenaste gume. Gadja se u više stilova: kompaund (najčešće), goli luk, idr.